Композиция във фотографията

Думата композиция идва от латинската дума composito – подреждане, съставляване.

 

Композицията в изображението е един от основните фактори, определящи дадена снимка като добра, или не чак до там добра. :)

 

Това е нещо, което всеки един фотограф трябва да овладее из основи, ако иска снимките му да бъдат харесвани и ценени.

 

Като цяло правилата за композиция са създадени още преди стотици години и не са претърпели сериозни промени оттогава насам. Основен принос в правилата за композиция има италианският художник и откривател Леонардо да Винчи.

 

Най-общо казано, композиция е подреждането на елементите от изображението чрез използването на различни похвати с цел въздействие върху зрителя.

 

Основни похвати при построяването на правилна композиция са:

  • правило на третините;
  • златно сечение;
  • спирала на Фибоначи;
  • насочващи линии;
  • силни и слаби диагонали и силни точки в изображението.

 

Основната цел на композицията е да акцентира вниманието на зрителя върху смисловия център на фотографията, като това може да бъде постигнато и чрез отделянето на обекта от фона посредством плиткият ДОФ, или чрез умела работа със светлини и сенки.

 

Важно е също да се има предвид и емоционалното въздействие на различните линии и форми върху зрителя. Така например плавните, огънати и вълнообразни линии имат по-скоро успокояващо въздействие. Докато острите и начупени форми се определят като дразнител.

 

Важна роля за откритието на красиво въздействаща композиция е откритието на Фибоначи. Неговото число 1.618, от което произлиза и златната спирала на Фибоначи, са определяни още от средновековните учени и художници като божествени поради факта, че съществуват навсякъде в природата около нас. Точно поради тази причина средновековните художници биват повлияни до голяма степен от това откритие...

 

За композицията във фотографията може да се говори много. И трябва да се знае много, за да стават професионални, добри снимки! Затова, ако желаете да научите повече за композицията, заповядайте на курсовете по фотография, започващи много скоро. :)

Композиция във фотографията Композиция във фотографията Композиция във фотографията
crown

Последно в сайта

M & V | Black Sea Rama Wedding
M & V | Black Sea Rama Wedding

Black Sea Rama, Tavern Wedding

Прочети още
Сватбени фото сесии | част 2
Сватбени фото сесии | част 2

Сватбени фото сесии, втора част

Прочети още
Ресторант
Ресторант

Уловени моменти от сватбеното тържество

Прочети още
Сватбени фото сесии | част 1
Сватбени фото сесии | част 1

Сватбена фото сесия

Прочети още